อหิงสา

อหิงสา

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

อหิงสาภาษาอังกฤษ

อหิงสาภาษาไทย อหิงสาความหมาย Dictionary อหิงสาแปลว่า อหิงสาคำแปล

อหิงสาคืออะไร

ความหมายของ อหิงสา จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ

Sanook.commenu