ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

ความหน่วง

ความหน่วง

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ความหน่วงภาษาอังกฤษ

ความหน่วงภาษาไทย ความหน่วงความหมาย Dictionary ความหน่วงแปลว่า ความหน่วงคำแปล

ความหน่วงคืออะไร

ความหมายของ ความหน่วง จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ