ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

ฆ่าควายเสียดายเกลือ

ฆ่าควายเสียดายเกลือ

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ฆ่าควายเสียดายเกลือภาษาอังกฤษ

ฆ่าควายเสียดายเกลือภาษาไทย ฆ่าควายเสียดายเกลือความหมาย Dictionary ฆ่าควายเสียดายเกลือแปลว่า ฆ่าควายเสียดายเกลือคำแปล

ฆ่าควายเสียดายเกลือคืออะไร