ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

ตระหนัก

ตระหนัก

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ตระหนักภาษาอังกฤษ

ตระหนักภาษาไทย ตระหนักความหมาย Dictionary ตระหนักแปลว่า ตระหนักคำแปล

ตระหนักคืออะไร

ความหมายของ ตระหนัก จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ