ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

ตะกอ

ตะกอ

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ตะกอภาษาอังกฤษ

ตะกอภาษาไทย ตะกอความหมาย Dictionary ตะกอแปลว่า ตะกอคำแปล

ตะกอคืออะไร

ความหมายของ ตะกอ จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ