ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

ประดิษฐาน

ประดิษฐาน

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ประดิษฐานภาษาอังกฤษ

ประดิษฐานภาษาไทย ประดิษฐานความหมาย Dictionary ประดิษฐานแปลว่า ประดิษฐานคำแปล

ประดิษฐานคืออะไร

ความหมายของ ประดิษฐาน จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ