ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

พยาม

พยาม

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

พยามภาษาอังกฤษ

พยามภาษาไทย พยามความหมาย Dictionary พยามแปลว่า พยามคำแปล

พยามคืออะไร

ความหมายของ พยาม จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ