ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

พระอภิบาล

พระอภิบาล

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

พระอภิบาลภาษาอังกฤษ

พระอภิบาลภาษาไทย พระอภิบาลความหมาย Dictionary พระอภิบาลแปลว่า พระอภิบาลคำแปล

พระอภิบาลคืออะไร