ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

ลงปฏัก

ลงปฏัก

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ลงปฏักภาษาอังกฤษ

ลงปฏักภาษาไทย ลงปฏักความหมาย Dictionary ลงปฏักแปลว่า ลงปฏักคำแปล

ลงปฏักคืออะไร