ข่าว ดูดวง เกมส์ เพลงใหม่ หวย รถมือสอง ผลบอล ดูทีวีออนไลน์

อภิชนาธิปไตย

อภิชนาธิปไตย

 • อภิชนาธิปไตย

  [ทิปะไต ทิบปะไต] น. ระบอบการปกครองแบบหนึ่งที่มีอภิชนเป็นใหญ่. (ป. อภิ + ชน + อธิปเตยฺย). (อ. aristocracy).[ทิปะไต ทิบปะไต] น. ระบอบการปกครองแบบหนึ่งที่มีอภิชนเป็นใหญ่. (ป. อภิ + ชน + อธิปเตยฺย). (อ. aristocracy).
  ดู อภิชน อภิชน

  .

  ดูคำอื่นๆในหมวดแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

  อภวอภัพอภัพบุคคลอภัพผลอภัยอภัยทานอภัยโทษอภิอภิฆาตอภิจฉา

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมแปล พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

อภิชนาธิปไตยภาษาอังกฤษ

อภิชนาธิปไตยภาษาไทย อภิชนาธิปไตยความหมาย Dictionary อภิชนาธิปไตยแปลว่า อภิชนาธิปไตยคำแปล

อภิชนาธิปไตยคืออะไร