Dictionary พจนานุกรม พจนานุกรมไทย คําราชาศัพท์ สารานุกรมไทย ฟังเพลง ดูทีวีออนไลน์ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

Overhead

overhead

 • overhead

  [adv.] ข้างบน, เหนือศีรษะ
  [adv.] (ค่าโสหุ้ย) ประจำ เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ค่าภาษี ค่าประกันภัยการเสื่อมค่าของทรัพย์สมบัติ
  [adv.] ข้างบน, เหนือศีรษะ
  [adv.] (ค่าโสหุ้ย) ประจำ เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ค่าภาษี ค่าประกันภัยการเสื่อมค่าของทรัพย์สมบัติ

  คำอ่าน โอเฝอะเฮด-

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ. สอ เสถบุตรพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย อ. สอ เสถบุตร

overhead

 • overhead

  [adj.] ที่อยู่เหนือหัว ที่มีตำแหน่งอยู่เหนือหัว
  [syn.] aerial,upper
  [n.] ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ
  [adj.] ที่อยู่เหนือหัว ที่มีตำแหน่งอยู่เหนือหัว
  [syn.] aerial,upper
  [n.] ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย NECTEC's Lexitron Dictionaryพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย NECTEC

overhead

 • คำเต็มภาษาอังกฤษ

  Overhead

 • คำเต็มภาษาไทย

  ค่าใช้จ่ายรายหัว

 • ความหมาย

  ในความหมายทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีไว้ให้เพียงพอที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น คอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานได้ ต้องมีหน่วยความจำแรม (RAM) 8 เมกะไบต์ ฮาร์ดดิสก์ขนาด 2 กิกะไบต์ มีจอสี กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์อีก 1 เครื่อง

ความหมายจาก พจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์

Overheadภาษาอังกฤษ

Overheadภาษาไทย Overheadความหมาย Dictionary Overheadแปลว่า Overheadคำแปล

Overheadคืออะไร

Sanook.commenu